Blog

RADOST & SPOKOJENOST

INSPIRACE

AKTIVNÍ ŽIVOT    

ZDRAVÍ

Lily Beth blog. Mladší a starší v jednom týmu

INSPIRACE

BUĎME STARŠÍM ČLOVĚKEM, S NÍMŽ JSOU MLADÍ RÁDI

Ivana Koutová, 21.6.2023

Pracuji ve firmě plné programátorů. Průměrný věk mých spolupracovníků nepřekračuje třicítku. Můj syn je ve stejném věku jako moji kolegové. Někdy je to náročné, často zábavné – výzva je to pořád – a rozhodně se necítím a ani nechovám na svých 57 let. Ono to v podstatě nejde :-).

Přemýšlela jsem o tom, na čem postavit příjemnou koexistenci v týmu s velkým věkovým rozdílem, a tady je několik nápadů:

Hledejme to, co máme společného

Ptejme se na jejich zájmy, mluvme o svých zálibách, hledejme, co máme společného. Může to být nejnovější kniha, kterou jsme oba četli, oblíbená jídla, zážitky z cest, koníčky – cokoli, co začne vytvářet spojení.

Mladší a starší kolegové v dílně

„Můj doktor mi řekl“ si nechme pro své vrstevníky

Doporučuji neoživovat debatu u oběda příběhy o žaludečních vředech nebo operaci kyčle. Jakkoli může být uklidňující porovnat si zkušenosti a zážitky se svými vrstevníky, mladí lidé se těší dobrému zdraví a zdravotní problémy nejsou jejich téma.

Ptejme se s citem

Zajímejme se o jejich život, ale negrilujme je dotazy z pozice zkušenějšího. Oni vědí, že před sebou mají dost zásadních životních rozhodnutí …

Více poslouchejme, méně mluvme

Pokud chci, aby se mi někdo otevřel, dopřeju mu čas a příležitost. Pokládám otevřené otázky, a jakmile začne mluvit, pozorně naslouchám.  Snažím se, aby moje odpovědi byly neutrální a podpůrné.

Buďme hodni důvěry

Reagujme pozitivně a se soucítěním bez ohledu na to, s čím se nám svěří. Nesuďme, brzdí to upřímnou komunikaci. Buďme upřímní, ale dělejme to laskavě.

Lily & Beth | Mladší a starší žena

Je v pořádku, že se časy mění

Nehořekujme, o kolik bylo lepší, když jsme byli mladí (nebo aspoň ne nahlas). Naše drahocenné vzpomínky jsou nepřenositelné a je na každé generaci, aby si vytvořila ty svoje.

Jejich věk je digitální věk

Dnešní mladí vyrostli jako digitální domorodci, je to součást jejich života stejně jako telefon pro nás. Nekritizujme sociální sítě. Možná se to nám zdá neosobní a cizí, ale jim to funguje.

A připusťme si, že nejsme vrstevníci. Vždycky mezi námi budou roky a různé životní zkušenosti. Můžeme rozdíly oslavit a dovolit jim, aby nám otevřely nové způsoby vidění světa. Není jednoduché být spoluhráčem v mladém a moderním týmu, ale pokud se odvážíme, náš život může být touto zkušeností výrazně obohacen.

Lily & Beth |  Starší ženy mluví

Sdílejme

  • Kolik je tvé(mu) nejmladší(mu) kolegovi, kolegyni?
  • Co máte společného, co sdílíte?
  • Ví už, že i po padesátce můžeme být vtipné a aktivní?

Pojďme si o tom popovídat! Napište nám na Facebooku.