Blog

RADOST & SPOKOJENOST

INSPIRACE

AKTIVNÍ ŽIVOT    

ZDRAVÍ

RADOST & SPOKOJENOST

JAK ŽÍT SPOKOJENĚJŠÍ ŽIVOT

Mozek je děsivý stroj. Jeho úkolem je – mimo jiného – „slyšet“ naše myšlenky a pak jít a přeměnit je na realitu. Způsob, jak o sobě přemýšlíme, jak vnímáme svůj život, předurčuje, jaký náš život skutečně bude.

Ivana Koutová, 23.6.2023

Lily Beth usměvavá zralá žena

Naše „čtení situace“ se stává naší realitou

Pokud svět a nás samotné vidíme negativně, jako např.

„Jsem příliš stará na to, abych se začala učit anglicky. „

„Nezvládám to na počítači.“

„Vyhodili mě kvůli věku“.

dáváme tím v podstatě mozku pokyny, aby takovou realitu pro nás vytvářel. Protože to je jeho práce.

A naopak.

Pokud se rozhodneme změnit svůj přístup, možná věci uvidíme jinak:

„Jsem zkušená … a mám se s kolegy o co podělit.“

„Mám v plánu se naučit … (anglicky).“

„Vycházím dobře s lidmi bez ohledu na věk“.

„Starám se o sebe, i když mi někdy není nejlíp.“

Při tomto úhlu pohledu zníte vy jako žena se zdravým sebevědomím, problémy vypadají řešitelné a život je o trochu víc v pořádku, že?

V situaci, kdy jsou ženám našeho věku připisovány především stárnoucí tělo a zastaralé znalosti, je třeba, abychom my samy ukazovaly naše silné stránky: ZKUŠENOST, NADHLED, ROZVAHU A DALŠÍ POZITIVA. Nikdo jiný to za nás neudělá 🙂

Názory ostatních samozřejmě ovlivňují, jak samy sebe i svůj život vnímáme a je velkou výhodou vyššího věku, že se nad ně můžeme povznést.

Lily Beth žena v pozitivní náladě

Jak přepsat negativní příběh na pozitivní?

Prvním krokem je uvědomit si, jak samy k sobě mluvíme. Jsme laskavé nebo na sebe útočíme? Povzbuzujeme se nebo se kritizujeme? Jakou motivaci přisuzujeme druhým? je spíš nepřátelská nebo chápavá?

Naše generace nebyla vychována povzbuzováním. Rodiče si přáli, aby „z nás něco bylo“ a soustředili se na řešení chyb a nedostatků, zatímco dobré chování a excelence ve sportu byly přijímány jako samozřejmost.

Proto se nedivme, že se většina z nás k sobě nechová příliš laskavě. Uvědomění si, že tomu tak je, je začátkem změny.

Jsem na sebe hrozná? Dobře, ale odteď to chci jinak.

Druhým krokem je nahrazení negativních myšlenek pozitivními. Namísto, abychom se kritizovaly za to, že mluvíme špatně cizím jazykem, rozhodneme se svůj nedostatek vyřešit (např. tím, že věnujeme rok na to, abychom se zlepšily. Zajdeme do jazykovky, podíváme se po online kurzu). Pokud uvěříme, že něco dokážeme, tak to taky dokážeme :-). Pamatujete? Mozek sleduje naše myšlenky a pak jde a koná.

Není náhodou, že když vyměníme lamentace za akci a negativní myšlenky za pozitivní, náš životní pocit se změní. 

Sdílejme

  • Jak o sobě přemýšlím? pozitivně nebo negativně?
  • Jak mě vidí okolí?
  • Podařilo se mi přepsat můj příběh? Jak?

Pojďme si o tom popovídat! Napište nám na Facebooku.